Pomoc

Jak korzystać z PekaoBIZNES24

Bezpieczeństwo

Nie ujawniaj nikomu swojego ID i hasła. Nie zapisuj go nigdzie i nie przechowuj w pobliżu komputera.

Przed każdym zalogowaniem koniecznie sprawdź czy w pasku adresowym przeglądarki wpisany jest adres
https://www.pekaobiznes24.pl.

Po zalogowaniu upewnij się, że w polu adres przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, a nie http.

Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane; po kliknięciu na kłódkę sprawdź, czy certyfikat bezpieczeństwa został wydany dla adresu www.pekaobiznes24.pl i czy jest on ważny.

Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail przez inną osobę, zwłaszcza, gdy jest to ktoś, kogo nie znasz - takie maile zwykle zawierają fałszywe załączniki, mogą też zawierać linki, które prowadzą do strony do złudzenia przypominającej stronę Banku.

Staraj się nie korzystać z bankowości elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych, takich jak kawiarenki internetowe; używane tam oprogramowanie może być tak zmodyfikowane lub skonfigurowane, że dane są gromadzone bez Twojej wiedzy.

Wciskając symbol uzyskujesz dostęp do tzw. wirtualnej klawiatury. Wykorzystanie tej funkcji ogranicza ryzyko poznania Twojego hasła przez osoby niepowołane w przypadku, gdyby na komputerze, z którego korzystasz zostały zainstalowane programy szpiegujące.

Nie przesyłaj nikomu swoich danych w emailu, Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną - nadawca takich wiadomości podszywając się zwykle pod zaufaną firmę lub osobę ma na celu wyłudzenia poufnych informacji.

Po zakończeniu korzystania z serwisu transakcyjnego wyloguj się z serwisu.

Instrukcja zmiany hasła

Użytkownikom, których dotychczasowe hasło nie spełnia nowej polityki bezpieczeństwa, zostanie wyświetlony formularz zmiany hasła. Zmienić hasło można również po zalogowaniu do systemu (Ustawienia -> Zmiana hasła).

W celu zmiany hasła należy:

1. Wpisać stare (aktualne) hasło logowania.
2. Po raz pierwszy wpisać nowe hasło (UWAGA: zasady ustalania hasła są wymienione w sekcji "Polityka bezpieczeństwa".
3. Po raz drugi wpisać nowe hasło. Powtórzone hasło musi być identyczne jak hasło z pola "Podaj nowe hasło".
4. Aby zakończyć i zaakceptować procedurę zmiany hasła należy kliknąć przycisk "Zmień hasło" znajdujący się w dolnej części formularza.

Polityka bezpieczeństwa oznacza warunki jakie musi spełniać konstrukcja hasła dostępu do systemu.

Min/Max długość hasła - minimalna ilość znaków użyta w haśle jest równa 10, maksymalna ilość znaków użyta w haśle jest równa 32.

Min liczba małych/dużych liter - minimalna ilość małych liter użytych w haśle jest równa 1, minimalna ilość dużych liter użytych w haśle jest równa 1.

Max liczba identycznych znaków - maksymalna ilość znaków które mogą zostać powtórzone w haśle jest równa 10.

Min liczba cyfr - minimalna ilość cyfr użytych w haśle jest równa 1.

Dopuszczalna liczba błędnych prób logowania - po przekroczeniu dopuszczalnej liczby błędnych prób logowania równej 3, nastąpi zablokowanie dostępu do systemu.

Jak aktywować

Zapoznaj się z wersją demonstracyjną systemu PekaoBIZNES24. Jeżeli Twoja Firma jest zainteresowana nowoczesnym i bezpiecznym systemem bankowości internetowej to zapraszamy do najbliższego oddziału Banku Pekao SA. Doradca udzieli Tobie wyczerpujących informacji i pomoże przygotować dokumenty niezbędne do uruchomienia systemu. Możesz także skorzystać z numeru infolinii 801 656 776 lub +48 (22) 591 22 22.

Jak odblokować dostęp

W przypadku blokady dostępu do systemu PekaoBIZNES24 należy skontaktować się z Infolinią lub Państwa Doradcą w jednostce Banku i zawnioskować o wydanie nowego "pakietu startowego". Po jego otrzymaniu należy postępować zgodnie z procesem opisanym w Pomocy pod linkami "Pierwsze logowanie do systemu" lub "Jak się zalogować", wykorzystując hasło podane w otrzymanym pakiecie startowym.

Jak się zalogować

Logowanie do systemu odbywa się na dedykowanej stronie: https://www.pekaobiznes24.pl

W celu zalogowania się do systemu PekaoBIZNES24 należy:

1. W pole "Identyfikator" wpisać identyfikator użytkownika,

2. Kliknąć przycisk "Dalej" lub wcisnąć na klawiaturze "ENTER".

Po naciśnięciu przycisku "Dalej" system wyświetli następny formularz.

Jeżeli dotychczasowe hasło nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, ukaże się formularz "Zmiana hasła dostępu". Nowe hasło należy nadać postępując zgodnie z procesem opisanym w Pomocy pod linkem "Zmiana hasła".

Jeżeli dotychczasowe hasło spełnia wymogi bezpieczeństwa, pojawi się standardowy formularz wprowadzania hasła maskowanego.

1. Należy wpisać odpowiednie (wybrane) znaki z hasła.
2. Kliknąć przycisk "Zaloguj" lub wcisnąć na klawiaturze "ENTER".

System losowo wybiera te znaki z hasła, które należy wpisać w puste pola. Miejsca na pozostałe znaki hasła są "wyszarzone" i nie ma możliwości ich wpisania. W przypadku pola zaprezentowanego na ilustracji należy wpisać jedynie 1,4,5,9,11 i 12 znak hasła.

Przykładowo, jeżeli pełne hasło brzmi: 3Pan2JANUSZ321, to w puste pola należy wpisać wybrane znaki przedstawione na poniższym ekranie. Kolejność znaków w haśle jest oznaczona cyframi.

W polu wprowadzania hasła puste są pola 1,4,5,9,11,12. Użytkownik wpisuje znaki: 3n2UZ3, ponieważ tylko te pola są dostępne. Liczba prezentowanych pól może być różna i nie musi odpowiadać długości pełnego hasła. W przytoczonym przykładzie prezentowanych jest 12 znaków, mimo że pełne hasło liczy 14 znaków.

UWAGA! Należy pamiętać, że system rozróżnia małe i wielkie litery. Przed wprowadzeniem hasła należy się upewnić czy przycisk CAPS LOCK na klawiaturze komputera jest we właściwej pozycji tzn. włączony lub wyłączony.

Pierwsze logowanie do systemu

Uruchomienie systemu PekaoBIZNES24 wymaga autoryzacji. Autoryzacja oparta jest na unikalnym identyfikatorze każdego użytkownika oraz na skojarzonym z nim hasłem logowania do systemu.

Czynności związane z pierwszym logowaniem uzależnione są od metody dystrybucji przez Bank Pakietu Startowego, zawierającego Hasło Startowe: w postaci bezpiecznej koperty lub z wykorzystaniem zaufanego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.

 • 1. Jeżeli użytkownik otrzymał Pakiet startowy, w postaci bezpiecznej koperty, w polu "Numer pakietu startowego" należy wprowadzić numer który znajduje się na awersie koperty a następnie kliknąć "Dalej".
 • 2. Jeżeli użytkownik otrzymał informację o Pakiecie startowym na zaufany adres e-mail, w polu "Numer pakietu startowego" należy wprowadzić numer z otrzymanego z Banku maila a następnie kliknąć "Dalej". Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru pakietu startowego do użytkownika na zaufany numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca Hasło startowe.
 • Na kolejnym ekranie zostaną Państwo poproszeni o wpisanie Hasła do pakietu tzw Hasło startowe. W zależności o sposobu dostarczenia Pakietu startowego, Hasło startowe:

  • 1. Znajduje się wewnątrz koperty pakietu startowego
  • 2. Znajduje się w dostarczonej do użytkownika wiadomości SMS na zaufany numer telefonu

  Po poprawnej autoryzacji użytkownik otrzyma komunikat informujący o konieczności zmiany "Hasła Startowego" na Hasło Dostępu (Podaj nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło). Nowo określone hasło musi być zgodne z obowiązującą polityką bezpieczeństwa. Zwykle w haśle wymagane są małe i duże litery oraz cyfry, celem zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

  Uwaga!
  Nowe "Hasło Dostępu" dla bezpieczeństwa Państwa systemu powinno być różne od haseł wykorzystywanych w innych systemach.

  Po wprowadzeniu tych danych uzyskają Państwo unikalny numer identyfikatora użytkownika.

Zapomniałeś hasła?

Sprawdź, czy nie został przypadkowo wciśnięty klawisz CAPS LOCK - wielkość znaków we wprowadzanym haśle ma znaczenie.

Jeżeli jesteś Klientem PekaoBIZNES24 i zablokowałeś sobie dostęp do systemu w wyniku podania niewłaściwego hasła - zgłoś ten fakt swojemu przełożonemu lub osobie w Twojej firmie upoważnionej do kontaktu z Bankiem.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości skontaktuj się z Infolinią PekaoBIZNES24 - 801 656 776 lub +48 (22) 591 22 22.

Logowanie

 
 
Zapomniałeś hasła? Pierwsze logowanie

Bezpieczeństwo więcej o bezpieczeństwie

WAŻNE

Sprawdź przed zalogowaniem, czy widzisz https w adresie strony i połączenie jest szyfrowane.

Pamiętaj, że podczas logowania do PekaoBiznes24 i podczas kontaktów telefonicznych Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła do PekaoBiznes24.

Przeglądaj komunikaty i poradniki Związku Banków Polskich dotyczące bezpieczeństwa w internecie.